Бизнес Предложение - Франчайзинг

Работеща Площадка за оползотворяване на утайки близо до Хасково и Димитровград - започвате веднага, осигурени приходи и пълна документация!

Предлагаме ФРАНЧАЙЗИНГ с много добра възвръщаемост - Площадки за оползотворяване на органични отпадъци и утайки, в различни райони на страната, с регистрация и договори с оператори на пречиствателни станции и за оползотворяване на органични отпадъци по Закона за храните.

За информация:office@bgecoproject.eu

                                                  Гарантирани приходи! Дивидента е двойно по-висок от депозита в банка и се облага с по-малки данъци!

Един добър начин да направите пари от парите си!

"БГ Еко Проджект" оод - оползотворяване на утайки от пречиствателни станции и органични отпадъци чрез патентована вермитехнология.

Развиваме успешни дейности в областта на оползотворяване на биоотпадъци и предлагаме добри условия за инвестиции и съфинансиране.